thông tin liên hệ
Anh Trí
Quản lý Kinh doanh
0903 880 095 - (Zalo/ Viber)

Anh Ba
Quản Lý Thu Mua - 0913 989 332

Gia công nhựa gia dụng

Ly trà sữa nón lá
Ly trà sữa nón lá
Bình lọc nước 20l
Bình lọc nước 20l
Chậu hoa nhựa treo tường
Chậu hoa nhựa treo tường
Chậu nhựa trồng rau
Chậu nhựa trồng rau
Khay nhựa lấy dấu răng
Khay nhựa lấy dấu răng
Móc dù 24 kẹp
Móc dù 24 kẹp
Móc dù 36 kẹp
Móc dù 36 kẹp
Móc nhựa chùm 20 kẹp
Móc nhựa chùm 20 kẹp
Móc nhựa hoa mai 15 kẹp
Móc nhựa hoa mai 15 kẹp
Móc phôi hoa mai 15 kẹp
Móc phôi hoa mai 15 kẹp
Chậu nhựa
Chậu nhựa
Bàn đọc kinh lớn
Bàn đọc kinh lớn